GELOFTE SKOOL

ONS PRESTEER

Akademie

Baie geluk aan ons matrieks van 2023. Gelofte Skool is die top Afrikaanse skool in KZN.

Sport

Loffies blink uit op sportgebied en lewer elke jaar KZN Provinsiale deelnemers en sportspanne op.

Kultuur

Provinsiale en streeks wenners is niks nuut nie. Ons presteer in Tienertoneel, Redenaars en Koor.

Ons Visie

Gelofte Skool is verbind tot uitnemendheid deur gehalte onderrig en die handhawing van ‘n Christelike waardesisteem.

Vir Gelofte Skool is dit belangrik dat: 

HELP MY ASSEBLIEF

EK WIL MEER WEET OOR..

HOE KAN EK HELP?

WORD DEEL, MAAK 'N VERSKIL

KLUB100

Klub 100 is 30 jaar gelede gestig. Die lede van die klub bestaan uit huidige ouers van die skool sowel as Oud-Loffies.

Ons fokus daarop om fondse in te samel met funksies en sosiale byeenkomste. Die winste word direk aangewend tot voordeel van die skool en die leerders sodat die ouers, Loffies en Oud-Loffies trots kan wees op die skool.

Voorsitter:

Thoniel van der Walt
0827867067

Onder-Voorsitter:

Renier van der Merwe
0718814095

PRESTASIES

Op Kultuur gebied:

Tienertoneel:
Redenaars: 
Koor:

Op Sport gebied:

Netbal:
Rugby:
Hokkie:
Atletiek:

Op Akademiese gebied:

2020:
2021:
PERSONEEL

Mnr. Martin

Skoolhoof
skoolhoof@gelofte.co.za

Mnr. J van Rensburg

Adjunkhoof
gsadjunk2@gelofte.co.za

Me. Grobbelaar

Primêre Departementshoof

tgrobbelaar@gelofte.co.za

Me. Venter

Departementshoof

cventer@gelofte.co.za

SKOOLDRAG & REELS

LOFFIEDRAG

GELOFTE SKOOLDRAG

Loffies is netjies en voldoen ten alle tye aan die skooldrag en reëls.

AKADEMIE

Grade 1 – 9

In grade 1 tot 9 word die UGO-leerareas soos deur die onderwysdepartement voorgeskryf aangebied.

Grade 10 – 12

In grade 10 tot 12 word die volgende vak kombinasies aangebied:

Verpligte vakke – Afrikaans, Engels en Lewensorienteering – 1 keusevak uit elke kombinasie word toegelaat.

FINANSIES

Neem asb kennis van die verandering in
ons bank besonderhede.

Stuur bewys van betaling na gsfinance2@gelofte.co.zaen gebruik u kind se toelatingsnommer as verwysing.

Gelofte maak gebruik van die Karri toepassing vir extra gelde per geleentheid.