Tydens die Algemene Jaarvergadering, gehou op 6 Oktober 2020 om 18:00, waartydens die begroting vir 2021 aan ouers voorgelê is, is die onderstaande resolusie deur die ouers teenwoordig aanvaar en goedgekeur:

(a) Skoolgeld vir 2021 beloop R28 100 per jaar vir die eerste twee kinders in ‘n gesin.

(b) Die derde kind in ‘n gesin kwalifiseer vir 50% afslag.

(c) Vierde en meer kinders in ‘n gesin betaal geen skoolgeld nie.

(d) ‘n Minimum bedrag van R1 000.00 is betaalbaar deur alle ouers ongeag daarvan of ouers moontlik vir subsidies of kortings mag kwalifiseer.

(e) Indien die volle bedrag skoolgeld van ‘n leerder voor 31 Maart 2021 betaal word, kwalifiseer die ouer vir 6.5% afslag.

Indien ouers verkies om maandeliks te betaal, moet betaling soos volg geskied:

Die eerste paaiement van R1 900 is betaalbaar voor 31 Januarie 2021, met tien
paaiemente daarna van R2 620 per maand vanaf Februarie – November. Dit gee ʼn totaal van elf paaiemente.

Bank besonderhede

Gelofte Skool

ABSA
Rekeningnommer: 1137530569
Takkode:632005

Stuur bewys van betaling na gsfinance2@gelofte.co.za en gebruik u kind se toelatingsnommer as verwysing.

(f) Addisionele fooie word betaal vir:

Agtste en meer vakke: R1 500 per jaar per vak
Sommige vakke – addisionele koste vir werksboeke

(g) Leerders in pleegsorg word onthef van skoolgeld betaling.

(h) Toestemming word verleen dat die beheerliggaam uitgawes mag rondskuif tussen begrotingsitems indien omstandighede dit sou vereis op voorwaarde dat die totale bedrag begroot vir uitgawes nie oorskry word nie.

(i) Elke leerder bring twee rieme afrolpapier skool toe.

(j) Subsidieaansoeke sluit op 31 Maart 2021.