Die volgende kultuuraktiwiteite word aangebied:

Ballet, Moderne danse, Musiekonderrig in klavier, viool en teorie word deur buite-instansies by die skool aangebied.

Enkele prestasies uit die verlede sluit die volgende in: