Leerders woon uitstappies en kampe by waaronder die graad 6- en graad 11 kampe, landsdiens- en voortrekkerkampe, leerderraadkampe en ‘n verskeidenheid sporttoere.

Ons bied ‘n wye verskeidenheid aktiwiteite aan om die leerders, ouers en onderwysers geleentheid te gee om op formele sowel as informele wyse te verkeer of om die kind geleentheid te gee om ook op ‘n ander vlak met sy/haar talente te woeker.

Hierdie aktiwiteite sluit die volgende in: