Grade 1 – 9

In grade 1 tot 9 word die UGO-leerareas soos deur die onderwysdepartement voorgeskryf aangebied:

Grade 10 – 12

In grade 10 tot 12 word die volgende vak kombinasies aangebied:

Verpligte vakke – Afrikaans, Engels en Lewensorienteering – 1 keusevak uit elke kombinasie word toegelaat.

GRAAD 12

Kombinasie 1 Kombinasie 2 Kombinasie 3 Kombinasie 4
Wiskunde Rekenaartoepassing Toerisme Gasvryheidstudies
Wisk geletterheid Fisiese Wetenskap Ingenieursgrafika Besigheidstudies
Aardrykskunde Rekeningkunde Lewenswetenskappe

GRAAD 11

Kombinasie 1 Kombinasie 2 Kombinasie 3 Kombinasie 4
Wiskunde Rekenaartoepassing Toerisme Gasvryheidstudies
Wisk geletterheid Fisiese Wetenskap Ingenieursgrafika Besigheidstudies
Aardrykskunde Rekeningkunde Lewenswetenskappe

GRAAD 10

Kombinasie 1 Kombinasie 2 Kombinasie 3 Kombinasie 4
Wiskunde Rekenaartoepassing Toerisme Gasvryheidstudies
Wisk geletterheid Fisiese Wetenskap Ingenieursgrafika Besigheidstudies
Aardrykskunde Rekeningkunde Lewenswetenskappe