Primêre Personeel

Waarnemendehoof: Mnr Martin

Departementshoofde
Gr. 4 – 5  Me. Fullard
Gr. 6 – 7  Mnr. Janse van Rensburg

Vakonderwysers:

Gr. 4
Afr. Afrikaans  – Me. Munro
Eng. Engels – Me. Bäcker
Wisk. Wiskunde – Me. Venter (Vakhoof)
NW & Teg. Natuurwetenskap en tegnologie – Mnr. Venter
Sosiale wetenskappe en Lewensvaardighede – Me. Nagel

Gr. 5
Afr. Afrikaans – Me. Munro
Eng. Engels – Me. Bäcker
Wisk. Wiskunde – Me. Daneel
NW & Teg. Natuurwetenskap en tegnologie – Me. Van der Walt
Sosiale wetenskappe  en Lewensvaardighede – Me. Nagel (Vakhoof)

Gr. 6
Afr. Afrikaans – Me. Human
Eng. Engels – Me. Theron
Wisk. Wiskunde – Mnr. Ferreira
NW & Teg. Natuurwetenskap en tegnologie – Me. Fullard (Vakhoof)
Sosiale wetenskappe – Me. Daneel
Lewensvaardighede – Me. Human (Vakhoof) / Venter

Gr. 7

Afr. Afrikaans – Mnr. Janse van Rensburg (Vakhoof)
Eng. Engels – Me. Theron (Vakhoof)
Wisk. Wiskunde – Mnr. Martin
Natuurwetenskap – Me. Van der Walt (Vakhoof)
Sosiale wetenskappe – Mnr. Ferreira
Lewensoriëntering – Me. Theron / Mnr. Janse van Rensburg (Vakhoof)
EBW. Ekonomiese bestuurwetenskappe – Me. Van der Walt (Vakhoof)
Teg. Tegnologie – Me. Mnr. Janse van Rensburg (Vakhoof)
Skeppende kuns – Me. Fullard (Vakhoof)

PRIMêRE SPORT & KULTUUR ORGANISEERDERS

Sekondêre Personeel

Hoof (Waarnemend): Mnr Martin
Adjunkhoof: Me Gravett

Graadvoogde:
Gr. 8 Mnr Gordon
Gr. 9 Me Topper
Gr.10 Me Harris
Gr.11 Me Hefer
Gr.12 Me Murray

Akademiese Hoofde:
Geografie – Me Hefer
Afrikaans – Me Topper
Besigheidstudies – Me Gravett
Lewenswetenskap – Me Gravett
Lewensvaardigheid –
EBW – Me Gravett
Engels – Me Topper
Gasvryheidstudies – Me Hefer
Skeppende Kunste – Me Topper
Lewensoriëntering – Me Hefer
Sosiale Wetenskappe – Me Topper
Fisiese Wetenskap – Me Gravett
Natuurwetenskappe – Me Gravett
Natuurwetenskappe en Tegnologie
Rekenaargeletterdheid – Me Hefer
Rekeningkunde – Me Gravett
Tegnologie – Me Hefer
Rekenaartoepassingstegnologie – Me Hefer
Ingenieursgrafika – Me Hefer
Toerisme – Me Gravett
Wiskunde – Me Gravett

Sekondêre Personeel

Vakonderwysers:

Gr 8
AFRHL Afrikaans Huistaal – Me. Nel
ENGFA Engels Eerste Addisionele Taal – Me. van Rensburg
MATH Wiskunde – Me. Steenekamp
NW(Wet) Natuurwetenskap – Me. Brand
NW(Biol) Natuurwetenskap – Me. Harris
SW Sosiale Wetenskap – Mnr. Gordon
LIFE Lewensoriëntering – Me. Schoeman
LIFE(B) Lewensoriëntering – Mnr. Rheeder
EBW(Be) Ekonomiese Betuurswetenskappe – Me van Rensburg
EBW(Rek) Ekonomiese Betuurswetenskappe – Me. Gravett
TEGN Tegnologie – Mnr. van Vuuren
SK Skeppende Kuns – Mnr. Gordon
COML Rekenaarvaardigheid – Me. Janse van Rensburg

Gr 9
AFRHL Afrikaans Huistaal – Me. Schoeman
ENGFA Engels Eerste Addisionele Taal – Me. van Rensburg
MATH Wiskunde – Me. Jubileus
NW(Wet) Natuurwetenskap – Me. Brand
NW(Biol) Natuurwetenskap – Me. Harris
SW Sosiale Wetenskap – Mnr. Gordon
LIFE Lewensoriëntering – Me. van Heerden
LIFE(B) Lewensoriëntering – Mnr. Rheeder
EBW(Be) Ekonomiese Betuurswetenskappe – M.e Hefer
EBW(Rek) Ekonomiese Betuurswetenskappe – Me. Steenkamp
TEGN Tegnologie – Mnr. van Vuuren
SK Skeppende Kuns – Mnr. Gordon
COML Rekenaarvaardigheid – Me. Janse van Rensburg

Gr 10
AFRHL Afrikaans Huistaal – Me. Stokes
ENGFA Engels Eerste Addisionele Taal – Me. Nel
MATH Wiskunde – Me. Jubileus
WGL Wiskundige Geletterdheid – Me. Murray en Me. Kruger
PHSC Fisiesewetenskappe – Me. Kruger
CATN Rekenartoepassingstegnologie – Me. Janse van Rensburg
GEOG Geografie – Me. van Heerden
ACCN Rekeningkunde – Me. Gravett
GRDS Ingenieursgrafika en ontwerp – Mnr. van Vuuren
TRSM Toerisme – Me. Murray
HOSP Gasvryheidstudies – Me. Brand
BSTD Besigheidstudies – Me. Hefer
LFSC Lewens Wetenskappe – Me. Harris
LIFE Lewensoriëntering – Me. van Heerden
LIFE(B) Lewensoriëntering – Mnr. Rheeder

Gr 11
AFRHL Afrikaans Huistaal – Me. Topper
ENGFA Engels Eerste Addisionele Taal – Me. Schoeman
MATH Wiskunde – Me. Jubileus
WGL Wiskundige Geletterdheid – Me. Steenekamp en Me. Kruger
PHSC Fisiesewetenskappe – Me. Kruger
CATN Rekenartoepassingstegnologie – Me. Janse van Rensburg
GEOG Geografie – Me. van Heerden
ACCN Rekeningkunde – Me. Gravett
GRDS Ingenieursgrafika en ontwerp – Mnr. van Vuuren
TRSM Toerisme – Me. Murray
HOSP Gasvryheidstudies – Me. Brand
BSTD Besigheidstudies – Me. Hefer
LFSC Lewens Wetenskappe – Me. Harris
LIFE Lewensoriëntering – Me. Hefer
LIFE(B) Lewensoriëntering – Mnr. Rheeder

Gr 12
AFRHL Afrikaans Huistaal – Me. Topper
ENGFA Engels Eerste Addisionele Taal – Me Stokes
MATH Wiskunde – Me. Jubileus
WGL Wiskundige Geletterdheid – Me. Steenekamp en Me. Murray
PHSC Fisiesewetenskappe – Me. Kruger
CATN Rekenartoepassingstegnologie – Me. Janse van Rensburg
GEOG Geografie – Me. van Heerden
ACCN Rekeningkunde – Me. Gravett
GRDS Ingenieursgrafika en ontwerp – Mnr. van Vuuren
TRSM Toerisme – Me Murray
HOSP Gasvryheidstudies – Me. Brand
BSTD Besigheidstudies – Me Hefer
LFSC Lewens Wetenskappe – Me. Harris
LIFE Lewensoriëntering – Me. Hefer
LIFE(B) Lewensoriëntering – Mnr. Rheeder

SEKONDêRE SPORT & KULTUUR ORGANISEERDERS