Blits Navigering:

Gr. 1-3 Personeel

Me. du Plessis

Gr. 1 Graadvoog

sduplessis@gelofte.co.za

Me. Els

Gr. 2 Graadvoog

cels@gelofte.co.za

Me. van Staden

Gr. 3 Graadvoog

mvanstaden@gelofte.co.za

Me. Martin

Gr. 2

mmaritz@gelofte.co.za

Me. van Jaarsveld

Gr. 3

wvanjaarsveld@gelofte.co.za

Me. Bosch

Grondslagfase
Onderwys Assistent

obosch@gelofte.co.za

Gr. 4-7 Personeel

Mnr. Martin

Skoolhoof
Gr. 7 LO Buite

skoolhoof@gelofte.co.za

Me. Grobbelaar

Primêre Departementshoof
Gr. 7 NW en SK
Gr. 5 Engels

 

tgrobbelaar@gelofte.co.za

Me. Venter

Departementshoof
Gr. 5 Graadvoog
Gr. 4 Wiskunde
Gr. 5 NW & Teg
Gr. 6 Robotika

cventer@gelofte.co.za

Me. de Vrye

Gr. 4 Graadvoog
Gr. 4 Wiskunde
Gr. 5 NW & Teg
Gr. 6 Robotika

 

mdevrye@gelofte.co.za

Me. Nagel

Gr. 4  NW & Teg en Geografie
Gr. 5  SW 

hnagel@gelofte.co.za

Me. Bierbaum

Gr. 4 Afr
Gr. 6 Wiskunde
Fr. 7 Geografie

abierbaum@gelofte.co.za

Me. Munro

Gr. 6 Afrikaans
Gr. 7 Afrikaans & Gesiedenis

amunro@gelofte.co.za

Me. Theron

Gr. 6 Graadvoog
Gr. 4 Gesiedenis
Gr. 6 Engels
Gr. 7 Engels & LO

ctheron@gelofte.co.za

Me. Henn

Gr. 7 Graadvoog
Gr. 6 LV & NW
Gr. 7 Wiskunde & EBW

shenn@gelofte.co.za

Me. Janse van Rensburg

Gr. 7 Rekenaar

 

rvanrensburg@gelofte.co.za

Me. Strydom

Primêre Media

estrydom@gelofte.co.za

Mnr. Swanepoel

Primêre
Onderwys Assistent

jswanepoel@gelofte.co.za

Administratiewe Personeel

Me. van Dyk

Administratief
Sekretaresse

gsadmin1@gelofte.co.za

Me. Harmse

Sekretaresse

gsadmin2@gelofte.co.za

Me. Coetzee

Finansies

gsfinance2@gelofte.co.za

Me. van der Merwe

Debiteure Invorderaar

 

gsfinance1@gelofte.co.za

Aphiwe Zithwana

Housekeeping

Terreinpersoneel

Morrice November

Terreinbestuurder

Given Zithwana

Terrein

Innocent November

Terrein

Eugene Bobo

Terrein

David Mdadane

Terrein

Gr. 8 – 12

Mnr. Janse van Rensburg

Adjunkhoof
Gr. 8 Afrikaans & LO

gsadjunk2@gelofte.co.za

Me Maritz

Sekondêre Departementshoof
Gr. 12 Graadvoog
Gr. 10-12 Wiskunde

mmaritz@gelofte.co.za

Me. Hefer

Gr. 10, 11 en 12 Besigheidstudies
Gr. 11 en 12  LIFE

chefer@gelofte.co.za

Me. Nel

Gr. 11 & 12 Afrikaans 

tnel@gelofte.co.za

Me. Harris

Gr. 9 Graadvoog
Gr. 8 en 9 NW
Gr. 10 - 12 LFSC

charris@gelofte.co.za

Me. van Jaarsveld

Gr. 8 Engels
Gr. 9 Engels
Gr. 10 Engels

lvanjaarsveld@gelofte.co.za

Me. van Heerden

Gr. 10 WGL & FW
Gr. 11 FW
Gr. 12 FW

dvanheerden@gelofte.co.za

Me. Steenekamp

Gr. 11 Graadvoog
Gr. 9-10 Wiskunde
Gr. 11-12 WGL
lsteenekamp@gelofte.co.za

Mnr. Tredoux

Gr. 9 SW
Gr. 11-12 Geografie

etredoux@gelofte.co.za

Me. Cronje

Gr. 8 Graadvoog
Gr. 9-12 Engels

lcronje@gelofte.co.za

Me. Roestorf

Gr. 10 Graadvoog
Gr. 8 en 9 EBW -Rekeningkunde
Gr. 10 en 12 Rekeningkunde

aroestorf@gelofte.co.za

Me. Brand

Gr. 8 en 9 NW
Gr. 10 - 12 Gasvryheidstudies

ebrand@gelofte.co.za

Mnr. Meyer

Sportorganiseerder

gssport@gelofte.co.za

Me. Jansen van Vuuren

Gr. 8 en 9 Wiskunde
Gr. 11 WGL

mjansenvanvuuren@gelofte.co.za

Me. Bronkhorst

Gr. 9 en 10 Afrikaans
Gr. 11 WGL

rbronkhorst@gelofte.co.za

Mnr. Strohmenger

Gr. 8 en 9 Tegnologie
Gr. 10 - 12 Ingeneursgrafika

 

 

fstrohmenger@gelofte.co.za

Me. Allers

Gr. 8 en 9 Skeppende Kuns
Gr. 9 - 12 Lewensoriëntering

 

 

pallers@gelofte.co.za

Me. Viljoen

Gr. 9 - 12 Toerisme

 

 

 

zviljoen@gelofte.co.za

Me. Janse van Rensburg

Gr. 7 - 9
Rekenaargeletterdheid/COML
Gr. 10 - 12 CATN

rvanrensburg@gelofte.co.za

Me. Beukes

Sekondêre Media

 

 

 

sekond..media@gelofte.co.za