Geagte Loffie-ouers Baie welkom aan alle nuwe en ook bestaande Loffie-ouers. Ons glo dat u hierdie inligting baie behulpsaam sal vind. Die nuusbrief bestaan uit vier afdelings. “Nuwe-nuus”, nuwe inligting wat net vir een of twee keer op die nuusbrief sal verskyn. “Ou-nuus”, vir nuus en inligting wat herhaal. “Gelukwensings”, vir verjaarsdae en prestasies en [...]
Read More

29 Mei 2020 Hierdie dokument dien net as ʼn basiese riglyn. Sien asseblief die dokument “COVID-19: VEILIGHEIDSMAATREËLS OP DIE SKOOLTERREIN VIR OUERS” vir ʼn meer volledige uiteensetting. Moet my kind 'n masker dra?Die COVID-19-regulasies bepaal dat die dra van ’n masker verpligtend is as ’n persoon die huis verlaat. Die dra van maskers sal ook [...]
Read More