GRADE 1 tot 9

In grade 1 tot 9 word die UGO-leerareas soos deur die onderwysdepartement voorgeskryf aangebied nl.

  • Taalgeletterdheid en kommunikasie
  • Wiskunde
  • Natuurwetenskappe
  • Sosiale wetenskappe
  • Ekonomiese en bestuurswetenskappe
  • Lewensoriëntering
  • Tegnologie
  • Kuns en kultuur
Belangrikheid van Gr.9 Vakkeuses

Die dokument is saamgestel deur die Universiteit van Pretoria
11MB

GRADE 10 tot 12

GRAAD 12

Kombinasie 1 Kombinasie 2 Kombinasie 3 Kombinasie 4
Wiskunde Rekenaartoepassing Toerisme Gasvryheidstudies
Wisk geletterheid Fisiese Wetenskap Ingenieursgrafika Besigheidstudies
Aardrykskunde Rekeningkunde Lewenswetenskappe

GRAAD 11

Kombinasie 1 Kombinasie 2 Kombinasie 3 Kombinasie 4
Wiskunde Rekenaartoepassing Toerisme Gasvryheidstudies
Wisk geletterheid Fisiese Wetenskap Ingenieursgrafika Besigheidstudies
Aardrykskunde Rekeningkunde Lewenswetenskappe

GRAAD 10

Kombinasie 1 Kombinasie 2 Kombinasie 3 Kombinasie 4
Wiskunde Rekenaartoepassing Toerisme Gasvryheidstudies
Wisk geletterheid Fisiese Wetenskap Ingenieursgrafika Besigheidstudies
Aardrykskunde Rekeningkunde Lewenswetenskappe