Graag bring ons weer die volgende inligting onder u aandag.

Departementele riglyne vereis dat daar skriftelik kennis gegee word indien leerders hul huidige skool verlaat. Ons versoek dus dat u, indien u weet dat u gaan verhuis of u kind elders gaan skoolgaan, die kantoor skriftelik daarvan in kennis sal stel.

Die administratiewe personeel kan ongelukkig nie ‘n oorplasingskaart uitreik indien hul nie kennis dra daarvan dat u kind die skool gaan verlaat nie. Die oorplasingskaart kan ook nie gegee word indien enige skooleiendom (handboeke/mediaboeke) nie ingehandig is nie.

U kan die kantoor kontak by 031 702 7201 of gsadmin1@gelofte.co.za.

U begrip en samewerking in hierdie verband word waardeer.

Vriendelike groete

_______________
D J STRYDOM
SKOOLHOOF

No Comment

Comments are closed.