22 Oktober 2020

WAARDE VIR DIE KWARTAAL: DANKBAARHEID

Geagte Loffie-ouers

Baie welkom aan alle nuwe en ook bestaande Loffie-ouers. Ons glo dat u hierdie inligting baie behulpsaam sal vind. Die nuusbrief bestaan uit vier afdelings. “Nuwe-nuus”, nuwe inligting wat net vir een of twee keer op die nuusbrief sal verskyn. “Ou-nuus”, vir nuus en inligting wat herhaal. “Gelukwensings”, vir verjaarsdae en prestasies en laastens “Advertensies”, vir besighede of persone wat iets wil adverteer. Vorige nuusbriewe is beskikbaar op ons webblad, D6-Communicator en Facebook.

1. BELANGRIKE DATUMS VIR 2020

DATUMS KAN OP KORT KENNISGEWING VERANDER.

22 OKTOBER GRAAD 12 PRYSUITDELING (18:00)
23 OKTOBER GRAAD 12 EREDIENS (SAAM MET OUERS) 09:00 – 10:30
SKOOL SLUIT VIR KWARTAAL 3

KWARTAAL 4
2 NOVEMBER SKOOL OPEN VIR KWARTAAL 4
5 NOVEMBER GRAAD 12 NSC – EINDEKSAMEN BEGIN – BAIE STERKTE!
5 en 6 NOVEMBER RAPPORTE AAN GRAAD 1-11 LEERDERS
10-13 NOVEMBER GRAAD 8-11 PRYSUITDELING (GEDURENDE DIE WEEK SLEGS VIR LEERDERS) – 8:00 TOT 13:00

As gevolg van sosiale afstand sal ouers ongelukkig nie die prysuitdelings kan bywoon nie.

10 NOVEMBER EINDJAAR ASSESSERING/TOETSREEKS VIR GRAAD 4-11 BEGIN. AKADEMIE SAL NA TOETSE, GEDURENDE DIE PERIODE, IN KLAS VOORTGAAN.
8 DESEMBER GRAAD 1-6 PRYSUITDELING (SLEGS VIR LEERDERS WAT TOEKENNINGS ONTVANG) – 8:00 TOT 13:00
As gevolg van sosiale afstand sal ouers ongelukkig nie die prysuitdelings kan bywoon nie.

10 DESEMBER GRAAD 7-AFSKEID BY USHAKA (INDIEN MOONTLIK)
11 DESEMBER GRAAD 7-LEERDERRAAD AFSKEID (INDIEN MOONTLIK)

14 DESEMBER GRAAD 7-AFSKEID EN PRYSUITDELING IN DIE SKOOLSAAL
(SAAM MET OUERS) – 09:00 TOT 11:00

15 DESEMBER SKOOL SLUIT VIR DIE JAAR

27 JANUARIE 2021 SKOOL HEROPEN VIR LEERDERS

2021 SKOOLKALENDER.
Klik hier om te sien

2. KWARTAAL 4 EN AFSTANDSONDERRIG

Daar word versoek dat alle leerders van die begin van die vierde kwartaal skool sal bywoon. Volgens departementele riglyne het alle grade die kurrikulum afgehandel wat in die vierde kwartaal se toetsreeks gevra gaan word. Dit beteken dat daar nie meer inligting op die skool se OneDrive rekening geplaas gaan word nie. Alle werk, opdragte en hersiening, sal soos in die verlede, net in die klas hanteer, uitgedeel en verduidelik word. Whatsapp-groepe sal weereens net gebruik word vir belangrike inligting en nie meer vir werkopdragte nie.

Ongelukkig moet die skool nog steeds voldoen aan alle sosiale afstande tussen leerders tydens klas. Die gevolge hiervan is dat die skool nie teen 100% kapasiteit sal kan funksioneer nie. Leerders sal, soos die program wat aan grade/klasse gegee is, nog steeds elke tweede dag skool moet bywoon.

3. SKOOLFONDS VIR 2021

Tydens die Algemene Jaarvergadering, gehou op 6 Oktober 2020 om 18:00, waartydens die begroting vir 2021 aan ouers voorgelê is, is die onderstaande resolusie deur die ouers teenwoordig aanvaar en goedgekeur:

Skoolgeld vir 2021 beloop R28 100 per jaar vir die eerste twee kinders in ‘n gesin. Dit is ʼn verhoging van R170/leerder per maand. (6,4% verhoging). ʼn Volledige brief is op 12 Oktober aan ouers gestuur en op D6 beskikbaar.

4. SPORTOEFENING EN VOORBEREING VIR 2021 SE SPORTAKTIWITEITE

Die bestuur en beheerliggaam het dit bespreek en ongelukkig sal ons nie met sportoefening kan voortgaan in 2020 nie. Verskeie faktore het aanleiding gegee tot die besluit: Akademies werk, toetsreeks begin, leerders is elke twede dag teenwoordig, beskikbaarheid van kleedkamers as die 50% wetgewing toegepas moet word. Indien wetgewing verander, sal ons ouers en leerders in kennis stel.

Na aanleiding van die bogenoemde doen ons ʼn beroep op ouers om te verseker dat leerders begin voorberei vir die komende jaar se sport. Ongelukkig sal daar nie sportoefening deur die skool gereël kan word nie as gevolg van die komende toetsreeks en ook die feit dat leerders nie almal op dieselfde dag skool bywoon nie.

Proewe vir aandreeksspanne sal geskeduleer word sodra ons bevestiging van die onderwysdepartement ontvang het om met kontaksport te mag voortgaan.

Tot dan vra ons dat seuns en dogters sal fiks raak, oefen en balvaardighede inoefen op hulle eie. Leerders moet begin voorberei vir moontlike proewe wat hierdie jaar of volgende jaar gehou gaan word.

5. DIE GEBRUIK VAN VELDE EN SKOOLFASILITEITE – COVID 19

Sedert die inperkingstydperk begin het, het departementele wetgewing vereis dat ʼn skool nie sy geboue/vertrekke beskikbaar mag stel aan ouers, buite-persone of vir afrigting nie.

Met wetgewing wat verslap is en ook omdat die land na Vlak 1 af geskuif is, het die Beheerliggaam besluit dat ouers en leerders die skool se velde weer mag gebruik vir individuele sportoefening. (Geen groep-oefeninge sal vir eers toegelaat word nie.)

Persone wat die velde gebruik word is self verantwoordelik om toe te sien dat daar by voorgeskrewe COVID-19 regulasie gehou word. Maskers, ontsmetting en ʼn sosiale afstand is nog steeds van toepassing. Neem asseblief kennis dat die sportkleedkamers buite perke is omdat dit daagliks ontsmet word vir die volgende dag se gebruik deur leerders.

Die fasiliteite en vertrekke binne die skoolgebou is ongelukkig nog steeds buite perke vir ouers en buite-persone om te gebruik.

6. SKOOLGELD VIR 2020

Ons versoek asseblief dat ouers hulle finansiële verantwoordelikheid teenoor die skool nakom. Daar is uitgawes en salarisse wat weekliks/maandeliks betaal moet word. Ouers moet asseblief verstaan dat die skoolgeld bereken is na aanleiding van die jaarlikse begroting en uiters belangrik is vir die suksesvolle bestuur van die skool.

7. LEERDER AFWESIGHEDE

Ouers is verantwoordelik om die graadvoog in kennis te stel indien ʼn leerder siek of afwesig is. Geen leerder mag self die skool in kennis stel nie. Leerders wat afwesig was, is self verantwoordelik op agterstallige werk in te haal.

8. ONS VERSOEK DAT OUERS VIR DIE VOLGENDE REDES LEERDERS BY DIE HUIS HOU:

• U kind is siek of wys simptome van COVID-19.
• ʼn Ouer/Ouers is siek en wys simptome van COVID-19.
• ʼn Leerder was, óf in kontak met ʼn persoon wat COVID-19 het, óf ʼn leerder se ouers is in die proses om getoets te word vir COVID-19.

Dit is belangrik dat ouers by hierdie reëlings sal hou, sodat ons die skool se leerders en die gemeenskap kan beskerm deur pro-aktief op te tree.

No Comment

Comments are closed.