Geagte Loffie-ouers

Baie welkom aan alle nuwe en ook bestaande Loffie-ouers. Ons glo dat u hierdie inligting baie behulpsaam sal vind. Die nuusbrief bestaan uit vier afdelings. “Nuwe-nuus”, nuwe inligting wat net vir een of twee keer op die nuusbrief sal verskyn. “Ou-nuus”, vir nuus en inligting wat herhaal. “Gelukwensings”, vir verjaarsdae en prestasies en laastens “Advertensies”, vir besighede of persone wat iets wil adverteer. Vorige nuusbriewe is beskikbaar op ons webblad, D6-Communicator en Facebook.

1. BELANGRIKE DATUMS VIR 2020

DATUMS KAN OP KORT KENNISGEWING VERANDER.

27 NOVEMBER PRIMÊRE FOTOBESTELLINGS SLUIT
1 DESEMBER SEKONDÊRE FOTOBESTELLINGS SLUIT

1 EN 2 DESEMBER GRAAD 1-3 PRYSUITDELING – 8:00 TOT 12:00
As gevolg van sosiale afstand sal ouers ongelukkig nie die prysuitdelings kan bywoon nie.

8 DESEMBER GRAAD 4-6 PRYSUITDELING (SLEGS VIR LEERDERS WAT TOEKENNINGS ONTVANG) – 8:00 TOT 12:00
As gevolg van sosiale afstand sal ouers ongelukkig nie die prysuitdelings kan bywoon nie.

8 DESEMBER 2021 SE LEERDERRAAD OPLEIDING (P)

10 DESEMBER GRAAD 7-AFSKEID BY USHAKA
11 DESEMBER GRAAD 7-LEERDERRAAD AFSKEID

14 DESEMBER GRAAD 7-AFSKEID EN PRYSUITDELING IN DIE SKOOLSAAL (SAAM MET OUERS) – 09:00 TOT 11:00

15 DESEMBER RAPPORTE AAN LEERDERS 7:00 TOT 8:00.
SKOOL SLUIT VIR DIE JAAR.

27 JANUARIE 2021 HEROPEN DIE SKOOL VIR LEERDERS 2021 SKOOLKALENDER.

2. 2021 SE VOORUITSIGTE – EERSTE SKOOLDAE

Dit is op die oomblik baie moeilik om enige beplanning vir 2021 se eerste skooldae te doen.
Ons maak gereed om op dieselfde manier te funksioneer soos ons tans doen.

Die bestuur en beheerliggaam is in die proses om aansoek te doen by die Departement dat die skool mag terugkeer na 100% kapasiteit en om van afskortings gebruik te maak sodat leerders nader aan mekaar mag sit en sodat leerders weer dubbelbanke kan deel. Die beheerliggaam het dit voorlopig goedgekeur.

Die rede vir die aansoek is om weer ʼn mate van stabiliteit in die skool te bewerkstellig. Omdat daar nie kontinuïteit en roetine by leerders gevestig kon word nie, het daar heelwat leemtes by leerders se dissipline, aandag tydens klas en doelgerigte leer ontstaan.

Ons doelwit is om ouers se las te verlig deur leerders elke dag by die skool te akkommodeer.

Meer inligting sal volg. Ons hoop en glo dat ons binne die volgende paar weke terugvoer vanaf die Departement sal ontvang.

3. 2021 SPORT- OEFENINGE EN AFRIGTER

Indien bogenoemde versoek deur die Departement goedgekeur word, wil ons kyk om weer, soos normaal, aan te gaan met oefening en wedstryde in die verskillende sportkodes.

ONS IS DRINGEND OPSOEK: Ons benodig ouers wat kan HELP as afrigters by die volgende ouderdomsgroepe:
Kwartaal 1 (Februarie en Maart) Krieket: O/7, O/8, O/9, O/10 en O/11
Kwartaal 2 (April en Mei) Rugby: O/7, O/8, O/9 en O/10

Kontak asseblief mnr. Rheeder by gssport@gelofte.co.za indien u kan help.

4. SPORTOEFENING EN VOORBEREIDING VIR AANDREEKS 2021 – EERSTESPANNE

Die skool se bestuur en beheerliggaam het dit goed gedink om ons eerstespanne die geleentheid te gee om te begin voorberei vir 2021 se Aandreekstoernooi.

Hierdie oefeninge en proewe sal gedurende Desember (vanaf 30 November tot 10 Desember) plaasvind. Dit gaan ongelukkig opoffering van u en die spelers verg, omdat oefeninge eers vanaf 13:30 tot 15:00 kan plaasvind.

Die ouderdomsgroepe sal soos volg oefen: (Reëlings sal deur die afrigter ook deurgegee word.)

  • Onder 11 en 12 leerders (wat volgende jaar onder 12 en -13 is) sal netbal, rugby en hokkie op Maandae en Woensdae oefen. (4 dae)
  • Onder 15, 16 en 17 leerders (wat volgende jaar 16, -17 en -18 is) sal netbal, hokkie en rugby op Dinsdae en Donderdae oefen. (4 dae)

Tydens hierdie vier dae gaan daar na vaardighede en moontlike spankeuses gekyk word. Indien moontlik sal daar proewe plaasvind sodat spanne reeds gefinaliseer kan word voor die vakansie begin. As daar nie voor die vakansie ʼn span aangekondig word nie, sal die proewe die eerste drie middae van skool in 2021 (27, 28 en 29 Januarie 2021) gehou word.

Volgens Departementele riglyne moet leerders opdaag by die oefening met ʼn masker, maar hul mag oefen sonder maskers. Hulle hande en die apparaat wat gebruik gaan word, sal aan die begin en aan die einde van elke oefening ontsmet word. Spelers sal gevra word om sosiale afstand te hou. Ouers mag ongelukkig nie oefeninge bywoon nie. Spelers kan na afloop van die oefeninge by die afdakke afgehaal word.

5. VAKANSIESORG

Daar is vakansiesorg beskikbaar. Kontak asseblief me. Sharon Mohan by 074 798 0880 vir enige navrae.

6. LEERDERINLIGTING VIR SMS’E EN WHATSAPP GROEPE 2021

Indien u kind in 2021 ʼn ingeskrewe leerder van Gelofte is, moet u asseblief alle persoonlike inligting nagaan en terugstuur skool toe. Ons vra dat hierdie leerderinligting teen Vrydag 4 Desember ingehandig sal wees.

Ons wil graag voorbereid wees vir 2021 indien daar enige dringende boodskappe is wat ons met ouers wil kommunikeer. Indien nodig gaan ons vroeg in 2021, wanneer die skole begin, Whatsapp-groepe opstel om hierdie kommunikasie makliker en vinniger te laat plaasvind.

Ons versoek dus dat u, indien u weet dat u gaan verhuis of u kind elders gaan skoolgaan, die kantoor skriftelik daarvan in kennis sal stel. Die administratiewe personeel kan ongelukkig nie ‘n oorplasingskaart uitreik indien hul nie kennis daarvan dra dat u kind die skool gaan verlaat nie.

7. AANPASSINGS TOT BELEIDE

Die volgende beleide is aangepas en sal binne die volgende paar weke op D6 beskikbaar wees.
• Akademiese Inligtingsboekies – Graad 4 tot 12.
• Leerderraadsverkiesing van graad 6- en 11 leerders.
• Die kleurekonstitusie met betrekking tot prysuitdelings.

Die skryfbehoeftelyste is ook reeds op D6 beskikbaar indien ouers alreeds aankope vir 2021 wil doen.

8. AKADEMIESE WERK, HANDBOEKE, WAGKLAS EN RAPPORTE

Neem kennis dat die kurrikulum en alle punte vanaf 30 November tot 4 Desember afgehandel sal word. Alle handboeke moet op die laatste teen 3 of 4 Desember aan die vakonderwysers teruggegee word. Betaling van verlore/beskadigde handboeke moet voor 15 Desember afgehandel word sodat sodanige leerders hulle rapporte kan ontvang.

Die akademiese program vir die jaar eindig op 4 Desember. Leerders wat vanaf 7 tot 11 Desember skool toe kom, sal in ʼn wagklas mag bly tot die spesifieke uitkomtyd.
Rapporte sal op 15 Desember om 07:00 tot 08:00 by die skool beskikbaar wees. Meer inligting rakende die uitdeel van rapporte sal later aan ouers deurgegee word.

9. SKOOLFONDS VIR 2021

Tydens die Algemene Jaarvergadering, gehou op 6 Oktober 2020 om 18:00, waartydens die begroting vir 2021 aan ouers voorgelê is, is die onderstaande resolusie deur die ouers teenwoordig aanvaar en goedgekeur:

Skoolgeld vir 2021 beloop R28 100 per jaar vir die eerste twee kinders in ‘n gesin. Dit is ʼn verhoging van R170/leerder per maand. (6,4% verhoging). ʼn Volledige brief is op 12 Oktober aan ouers gestuur en op D6 beskikbaar.

10. SKOOLGELD 2020

Ons versoek asseblief dat ouers hulle finansiële verantwoordelikheid teenoor die skool nakom. Daar is uitgawes en salarisse wat weekliks/maandeliks betaal moet word. Ouers moet asseblief verstaan dat die skoolgeld bereken is na aanleiding van die jaarlikse begroting en uiters belangrik is vir die suksesvolle bestuur van die skool.

11. BLIKKIESKOS EN SPEELGOED PROJEK

12. VIRTUELE BOEKVERKOPING

 

 

 

 

 

No Comment

Comments are closed.