a) Skoolgeld verhoog word met R220/leerder per maand. Skoolgeld word dus verhoog van R19 300/leerder vir 2017 na R21 500/leerder vir 2018.

b) Derde kinders uit ‘n gesin in Gelofte kwalifiseer vir 50% afslag.

c) Vierde en meer leerders uit ‘n gesin in Gelofte betaal geen skoolgeld.

d) Let asseblief daarop dat alle ouers ‘n minimum bedrag van R1 000 vir die jaar moet betaal per leerder ongeag daarvan of u kwalifiseer vir een of ander vorm van korting soos bv. familie-, beurs-, pleegsorg-, personeel- en vroeë betaling kortings of kwalifiseer vir subsidie. Hierdie R1 000 vorm deel van die R21 500 skoolgeld. Indien u kwalifiseer vir ‘n korting of vir subsidie sal die korting/subsidie dus bereken word op ‘n bedrag van R20 500 en nie R21 500 nie.

e) Skoolgeld is vooruitbetaalbaar vir die jaar. Ouers kan egter ‘n reëling met die skool tref om die bedrag maandeliks, oor 10 maande, af te betaal. Ouers wat die volle skoolgeld betaal teen die einde van Maart 2018 kwalifiseer vir 6,5% afslag.

Indien ouers verkies om maandeliks te betaal moet betaling as volg geskied:

Voor einde Januarie: R1 500-00/leerder
Tien paaiemente vanaf Februarie – November: R2 000-00/leerder

f) Leerders wat agtste vakke aanbied betaal ‘n addisionele R1 000-00/vak.

g) Leerders in pleegsorg word onthef van skoolgeldbetaling.

h) Leerders in grade 8-9 betaal ‘n addisionele R400-00 vir Rekenaargeletterdheid.

i) Elke leerder bring twee rieme papier skool toe.

j) Let asseblief daarop dat ouers welkom is om vanaf Maandag, 18 September 2017 insae te verkry in die gedetailleerde begroting vir 2018. Die begroting mag slegs by die skool besigtig word en slegs per afspraak.

 

____________
DJ Strydom
Skoolhoof

No Comment

Comments are closed.