18 September 2020

Alhoewel ons na vlak 1 gaan afskuif, is daar nog geen duidelikheid oor hoe dit die onderwyssektor gaan beïnvloed nie.

Ons is ongelukkig onderhewig aan departementele wetgewing en sal moet wag tot die departement vir ons meer leiding gee rakende die veranderde wetgewing. Dit beteken dat die skool se reëlings in die oggende en die 50% kapasiteit in die klas, nog steeds van toepassing sal bly tot dit anders deur die departement voorgeskryf word.

Omdat die land na vlak 1 afskuif, versoek ons dat ouers hulle kinders sal skool toe stuur op die gegewe dae soos bespreek met elke klas/graad.

Leerders wat in die klas teenwoordig is, kry meer blootstelling aan vakinhoud om beter voor te berei vir assesserings en opdragte. Maak asseblief gebruik van hierdie geleentheid om u kind skool toe te stuur.

Neem kennis dat ons binnekort gaan ophou met afstandsonderrig en dan gaan leerders verplig wees om skool by te woon.

Ons sal ouers op hoogte hou van enige veranderinge wat moontlik kan plaasvind.

Groete

No Comment

Comments are closed.