2 Mei 2020

Ons stuur hierdie brief na aanleiding van die toespraak wat op Donderdag, 30 April deur die Minister van Basiese Onderwys gelewer is.

Die volgende datums is voorgestel waarop personeel en leerders moet terugkeer skool toe.

11 Mei Die bestuur en kantoorpersoneel
18 Mei Onderwysers
1 Junie Matrieks en Graad 7 leerders.

Let op dat hierdie datums moontlik kan verander en onderhewig is aan die goedkeuring deur die Departement van Gesondheid en die voorbereiding wat eers deur die Onderwysdepartement getref moet word om die veiligheid en gesondheid van personeel en leerders te verseker.

Indien die infasering van grade en voorsorgmaatreëls finaal goedgekeur is, sal die skool se bestuur en Beheerliggaam vergader om planne en prosesse in plek te kry oor hoe personeel en leerders by die skool ontvang en hanteer sal word. Ouers sal eers dan per brief ingelig word oor die reëlings. Ongelukkig is dit nou te vroeg om iets op skrif te stel.

Ons as bestuur en personeel is diep teleurgesteld dat die skool gesluit gaan bly, maar ons is ook terselfdertyd dankbaar, want die gesondheid en veiligheid van leerders bly ʼn prioriteit. Elke leerder se glimlag, gesiggie en geselsie word gemis.

Ons personeel het die afgelope maand baie hard gewerk om te verseker dat leerders nie te ver agter raak met die kurrikulum nie. Hierdie komende maand sal nie anders wees nie. Die skool mag dalk gesluit wees, maar ons onderwysers sal aanhou werk in die belang van ons leerders. Indien ouers ʼn probleem ondervind, kan u gerus die volgende personeel kontak sodat ons kan help om dit op te los:

Gr.1-3 Juf. Havemann – gsjp@gelofte.co.za ;
Gr.4-7 Juf. Fullard – molliefullard@gmail.com ;
Gr.8-12 Juf. Gravett – gsadjunk2@gelofte.co.za.

Byvoorbaat baie dankie aan me. Joubert (ons maatskaplike werker) en Mothers-who-care wat so mooi help om ouers van ons skool wat in nood verkeer te help. Baie dankie aan elke donasie wat reeds ontvang is om te verseker dat ons leerders en ouers versorg word. Indien daar nog ouers of instansies is wat kan help, kan u gerus ‘n e-pos stuur aan gsmw@gelofte.co.za.

Ons versoek asseblief dat ouers nogsteeds hulle skoolgeld sal betaal. Daar is uitgawes en salarisse wat weekliks/maandeliks betaal moet word. Ouers moet asseblief verstaan dat die skoolgeld bereken is na aanleiding van die jaarlikse begroting en uiters belangrik is vir die suksesvolle bestuur van die skool.

Ons hoop en glo dat u en u gesin hierdie komende maand veilig en gesond sal bly.

Groete

Gelofte Hoof Handtekening

No Comment

Comments are closed.