Akademiese WhatsApp Groepe

Sekondêr

Vanaf vandag 18 Maart 2020 sal daar per graad Akademiese Inligtingsgroepe op Whatsapp opgestel wees.

Die spesifieke skakels is per epos versprei. Indien u nie daardie epos gekry het nie, kontak ons asb sodat ons dit vir u kan deurgee.


Size
Select file to upload:

0%

Ready to upload.