Klub 100 is 30 jaar gelede gestig. Die lede van die klub bestaan uit huidige ouers van die skool sowel as Oud-Loffies.

Ons fokus daarop om fondse in te samel met funksies en sosiale byeenkomste. Die winste word direk aangewend tot voordeel van die skool en die leerders sodat die ouers, Loffies en Oud-Loffies trots kan wees op die skool.

Om aan te sluit by hierdie span entoesiastiese ouers en OudLoffies wat fondse in om die skool se fasiliteite te verbeter kan u een van die volgende nommers skakel:

Voorsitter: Thoniel van der Walt 0827867067

Onder-Voorsitter: Renier van der Merwe 0718814095

Klub 100 projekte

Enkele Klub 100 Projekte: