17 Julie 2020

Soos genoem in die Loffienuus van 8 Julie 2020, het ons aansoek gedoen by die Departement van Onderwys vir die vroeë infasering van ander grade en sodoende goedkeuring van die Departement ontvang.

Graad 3 en graad 10 leerders begin Maandag, 20 Julie 2020. Hierdie inligting is reeds met ouers gedeel.

Die onderskeie grade keer vanaf die volgende datums terug:

  • Woensdag, 22 Julie 2020 – Graad 2
  • Maandag, 27 Julie 2020 – Graad 1
  • Maandag, 27 Julie 2020 – Graad 5
  • Dinsdag, 28 Julie 2020 – Graad 4
  • Maandag, 3 Augustus 2020 – Graad 8
  • Dinsdag, 4 Augustus 2020 – Graad 9

Deur die infasering van grade, beteken dit dat sekere grade/groepe op alternatiewe dae by die huis sal moet bly. Dit sal van toepassing wees op grade wat in groepe gedeel is of op die hele graad. Hierdie inligtingsbriewe sal in die komende week aan elke graad bekend gemaak word.

Deur gebruik te maak van alternatiewe dae en om klasse in groepe te verdeel, verseker ons dat leerders sosiale afstand kan toepas, klasse makliker beheer en bestuur kan word en dat ons die verspreiding van die virus kan beperk.

Leerders wat tuis bly en gebruik maak van Gelofte se afstandsonderrig:

Wanneer u kind ʼn ingeskrewe leerder van Gelofte is, kan hy/sy voortgaan met afstandsonderrig soos daar op die verskeie sosiale netwerke reeds gedoen word. Ongelukkig sal alle formele assesserings en toetse sowel as eksamens by die skool afgelê moet word.

Ouers wat leerders tuis wil hou, is verantwoordelik om aansoek te doen by die Departement van Onderwys. Hierdie dokument is beskikbaar onder die naam “Application for (Grade) exemption from compulsory attendance form” en is beskikbaar by die Bronne-lêer, onder die opskrif COVID 19 INLIGTING, op D6 Communicator.

Hierdie aansoekvorm moet volledig voltooi word en persoonlik by die skool se kantoor ingehandig word. Die aansoek en alle ander bykomende briewe moet aangeheg wees. Geen e-posse sal aanvaar word nie.

Ons is daarvan bewus dat daar met die Onderwysdepartement samesprekings gevoer word om skole te sluit. Op hierdie stadium is daar geen amptelike skrywe van die Departement ontvang nie en gaan ons voort met bogemelde infasering.

Hou asseblief u graad se Whatsapp-groep en d6 Communicator dop vir meer inligting rakende die infasering.

Groete

No Comment

Comments are closed.