20 Oktober 2020

Die toetsreeks vir graad 4-11 leerders begin op 10 November 2020 en sal eindig op 26 November (vir graad 8-11) en 27 November (vir gr.4-7). Leerders sal nog steeds elke tweede dag, of soos aan die graad in ʼn rooster gegee is, skool moet bywoon.

Leerders sal in die oggend die toets skryf en daarna aangaan met periode wisseling. Tydens hierdie wisseling sal die kurrikulum, wat nog nie afgehandel is nie, met leerders hanteer word. Vraestelle wat afgehandel en klaar gemerk is, sal ook gedurende hierdie periodes teruggegee word sodat leerders die punte kan kontroleer.

Dit gaan van die leerders verwag word om die hele dag by die skool te bly.

Uitkomtye tydens die toetsreeks sal soos volg wees:
Vanaf 10 November tot 14 Desember 2020.

  • Gr.1: 12:30 (Leerders moet teen 13:00 afgehaal word)
  • Gr.2: 12:45 (Leerders moet teen 13:15 afgehaal word)
  • Gr.3: 13:00 (Leerders moet teen 13:30 afgehaal word)
  • Gr.4-7 13:15 (Leerders moet teen 13:45 afgehaal word)
  • Gr.8-11 13:30 (Leerders moet teen 14:00 afgehaal word)

Neem kennis dat die kurrikulum en alle punte vanaf 30 November tot 4 Desember afgehandel sal word. Alle handboeke moet op 3 en 4 Desember aan die vakonderwysers teruggegee word. Betaling van verlore/beskadigde handboeke moet voor 15 Desember afgehandel word sodat sodanige leerders hulle rapporte kan ontvang.

Die akademiese program vir die jaar eindig op 4 Desember. Leerders wat vanaf 7 tot 11 Desember skool toe kom, sal in ʼn wagklas mag bly tot die spesifieke uitkomtyd.

Rapporte sal op15 Desember om 07:00 tot 08:00 by die skool beskikbaar wees. Meer inligting rakende die uitdeel van rapporte sal later aan ouers deurgegee word.

Vriendelike groete

No Comment

Comments are closed.