SKOOLGELDRESOLUSIE VIR 2017

a) Skoolgeld verhoog word met R150/leerder per maand. Skoolgeld word dus verhoog van R17 800/leerder vir 2016 na R19 300/leerder vir 2017.

b) Derde kinders uit ‘n gesin in Gelofte kwalifiseer vir 50% afslag.

c) Vierde en meer leerders uit ‘n gesin in Gelofte betaal geen skoolgeld.

d) Let asseblief daarop dat alle ouers ‘n minimum bedrag van R1 000 vir die jaar moet betaal per leerder ongeag daarvan of u kwalifiseer vir een of ander vorm van korting soos bv. familie-, beurs-, pleegsorg-, personeel- en vroeë betaling kortings of kwalifiseer vir subsidie. Hierdie R1 000 vorm deel van die R19 300 skoolgeld. Indien u kwalifiseer vir ‘n korting of vir subsidie sal die korting/subsidie dus bereken word op ‘n bedrag van R18 300 en nie R19 300 nie.

e) Skoolgeld is vooruitbetaalbaar vir die jaar. Ouers kan egter ‘n reëling met die skool tref om die bedrag maandeliks, oor 10 maande, af te betaal. Ouers wat die volle skoolgeld betaal teen die einde van Maart 2017 kwalifiseer vir 6,5% afslag.

Indien ouers verkies om maandeliks te betaal moet betaling as volg geskied:

Voor einde Januarie: R1 300-00/leerder
Tien paaiemente vanaf Februarie – November: R1800-00/leerder

f) Leerders wat agtste vakke aanbied betaal ‘n addisionele R500-00/vak.

g) Leerders in pleegsorg word onthef van skoolgeldbetaling.

h) Leerders in grade 1 – 9 betaal die volgende addisionele bedrae: Rekenaargeletterdheid:
Grade 1 – 7 R250-00 per leerder per jaar.
Grade 8 – 9 R400-00 per leerder per jaar.
Spraak en Drama
Grade 7 – 9 R400 per leerder per jaar.

i) Elke leerder bring twee rieme papier skool toe.

No Comment

Comments are closed.