Beheerliggaamposte
Medium van onderrig: AFRIKAANS

In ons strewe na ‘n waardegedrewe skool, word aansoeke ingewag vir dinamiese personeel om die vakatures hieronder gelys, te vul:

Pos 1:

Rekenaar Toepassingstegnologie Grade 10 – 12
Rekenaargeletterdheid Grade 8 – 9

Pos 2:

Engels Eerste Addisionele Taal Grade 10 – 12

Pos 3:

Engels Eerste Addisionele Taal Grade 8 – 9

Pos 4:

Afrikaans Huistaal Grade 8 – 10

Pos 5:

Wiskunde Grade 10 – 12

Pos 6:

Fisiese Wetenskappe Grade 10 – 12

Pos 7:

Sosiale Wetenskappe Grade 6 – 7
Wiskunde Grade 6 – 7

Die suksesvolle kandidaat moet aan die volgende vereistes voldoen:

  • Erkende 3 – 4 jaar kwalifikasies wat ‘n professionele onderwyskwalifikasie insluit.
  • Registrasie by SACE as gekwalifiseerde onderwyser/es.
  • Oor deeglike vakkennis beskik.
  • Betrokke wees by buitemuurse aktiwiteite (Lys aktiwiteite)

Stuur ‘n volledige CV tesame met dekbrief en alle relevante dokumente aan cv@gelofte.co.za.

Let wel:

  • ‘n Geldige polisie klaringsertifikaat moet op navraag getoon kan word.
  • Kandidate moet bereid wees om addisionele vakke te onderrig.
  • Alle kandidate moet beskikbaar wees om ‘n onderhoud by die skool by te woon.
  • Indien geen korrespondensie teen 4 November 2019 vanaf die skool ontvang is nie, kan aansoekers aanvaar dat hulle onsuksesvol was.
  • Die Beheerliggaam behou die reg voor om die bogenoemde vakatures nie te vul nie.

SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE: 18 OKTOBER 2019
Gebruik die posnommer asook die vakke as verwysing.

No Comment

Comments are closed.