Die skoolgebou is funksioneel met ‘n pragtige terrein en sportfasiliteite wat reg laat geskied aan die aanbieding van die meeste hoofstroom sportsoorte.

Ons beskik ook oor goed toegeruste laboratoriums, rekenaarsentrums, mediasentrums, ‘n restaurant vir Gasvryheidstudie en ‘n multi-medialokaal. Nasorgfasiliteite is op die terrein beskikbaar.