14 Aug 2020

Kwartaal 3 – Heropening van skool vir graad 8 leerders, op Maandag 24 Augustus 2020

  1. Akademiese werk sal tydens die week (17 – 21 Augustus) hervat word. Werk sal op die verskillende grade en vakke se Whatsapp-groepe en ook op die skool se OneDrive geplaas word.
  2. Die graad 8 leerders mag op 24 Augustus terugkeer skool toe. Neem kennis dat die graad 8 leerders elke tweede dag skool mag bywoon. Graad 9 leerders sal elke alternatiewe dag skool mag bywoon. Hierdie reëlings moet getref word om te verseker dat ons voldoen aan die COVID-19 protokol en ag gee aan die sosiale afstand wat gehandhaaf moet word.
    Die onderskeie datums waarop leerders skool mag bywoon is soos volg:
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag
24 Augustus 25 Augustus 26 Augustus 27 Augustus 28 Augustus
Graad 8 Graad 9 Graad 8 Graad 9 Graad 8
Graad 10 Graad 11 Graad 10 Graad 11 Graad 10
Graad 12 Graad 12 Graad 12 Graad 12 Graad 12
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag
31 Augustus 1 September 2 September 3 September 4 September
Graad 9 Graad 8 Graad 9 Graad 8 Graad 9
Graad 11 Graad 10 Graad 11 Graad 10 Graad 11
Graad 12 Graad 12 Graad 12 Graad 12 Graad 12

3. Die derde kwartaal eindig 23 Oktober.
4. Skoolhek sluit om 06:45 oop.
5. Alle leerders moet by die hoofingang inkom.
6. Personeel ontvang leerders by die motors in ʼn nuut geskepte “deurry”-prosedure, met klaslyste, vraelys en ʼn termometer.
7. Leerders mag nie uitklim voor hul temperatuur deur ʼn oop venster gemeet is nie. Leerders wat met hulle eie vervoer kom, volg dieselfde prosedure. Indien die leerders se temperatuur 38°C of hoër is en JA op enige vrae geantwoord is, mag die leerder nie uitklim nie en moet die ouer die kind huis toe neem. ‘n Doktersbrief, wat bevestig dat dit veilig is dat die kind terugkeer skool toe, moet ingehandig word op die dag wat die kind weer skool toe kom.
8. Indien die leerder ʼn masker aan het en sy/haar temperatuur laer as 38°C is, mag hy/sy uitklim.
9. Die leerder se hande sal ontsmet word, waarna hy/sy deur die matriekhek na die Gr.12-vierkant mag beweeg om, met sosiale afstand in ag geneem, aan te tree.
10. Die klok vir die aanvang van die skooldag lui om 07:30, waarna leerders in die saal inbeweeg onder toesig.
11. Die skoolhek sluit om 07:30. Na 7:30 moet leerders inteken by die administratiewe kantoor. GEEN leerders mag net afgelaai word sonder dat hul temperatuur eers gemeet is nie.
12. Wanneer enige leerder of onderwyser ʼn klaskamer binnekom of verlaat, sal hul hande by die deur ontsmet word.
13. Algemene inligting en opleiding oor COVID-19 sal aan leerders deurgegee word op die eerste dag.
14. Geen selfoon mag gedurende skoolure aan wees nie. Indien ʼn leerder siek word moet die onderwyser in kennis gestel word. Die kantoor sal die ouer kontak.
15. Skooldrag is verpligtend.
16. Niemand mag enige skryfbehoeftes of handboeke met ander leerders deel nie.
17. Geen boeke mag in die klaskamers gelos word nie.
18. Akademiese middag sal op 1 September per afspraak vir Graad 8 leerders ingefaseer word. Leerders kan slegs akademiese middae bywoon op die eerste weeksdag wat hul skool bywoon en dus sal dit slegs Maandae / Dinsdae wees.
19. Personeel sal alle nuwe werk wat in die klas behandel is op die groepe beskikbaar stel vir leerders wat nie die klasse kan bywoon nie.
20. ʼn Assesseringskalender sal met tyd voorsien word. Alle formele assesserings moet by die skool geskryf word.
21. Gedurende pouse sal geen sport of kontakspeletjies tussen leerders toegelaat word nie.
22. Daar sal te alle tye twee personeellede op die terrein aan diens wees.
23. Streng sosiale afstand sal by die snoepie gehandhaaf word.
24. Daar sal seep in die badkamers beskikbaar wees, maar elke leerder moet sy/haar eie handontsmettingsmiddel voorsien.
25. Alle leë kospakkies en papiere moet in die kind se eie kosblik gebêre word en by die huis weggegooi word.
26. Die skool kom om 14:15 uit en ouers moet reëlings tref om leerders dadelik te kom haal.
27. GEEN LEERDER MAG ONDER DIE AFDAKKE STAAN EN WAG NIE.
28. Daar is geen buitemuurse aktiwiteite nie.
29. Die skool word om 15:00 gesluit en geen badkamers sal oop wees nie. Niemand mag dan meer in die geboue wees nie, aangesien dit ontsmet word.
30. Geen pap of sop sal pouse of voor skool in die sopkombuis gemaak word nie. Daar sal wel toebroodjies beskikbaar wees.
31. Die eerste week se klasrooster word aangeheg.
32. Ons versoek dat ouers vir die volgende redes leerders by die huis moet hou:

  • U kind is siek of wys simptome van COVID-19.
  • Ouers is siek en wys simptome van COVID-19.
  • ʼn Leerder was, of in kontak met ʼn persoon wat COVID-19 het, of ʼn leerder se ouers is in die proses om getoets te word vir COVID-19.

Dit is belangrik dat ouers by hierdie reëlings sal hou, sodat ons die skool se leerders en die gemeenskap kan beskerm deur pro-aktief op te tree.

33. Leerders wat tuis bly en gebruik maak van Gelofte se afstandsonderrig:

Ouers wat leerders tuis wil hou, is verantwoordelik om aansoek te doen by die Departement van Onderwys. Hierdie dokument is beskikbaar onder die naam: “Application for (Grade) exemption from compulsory attendance form” en is beskikbaar by die Bronne-lêer, onder die opskrif COVID 19 INLIGTING, op D6 Communicator.

Die bykomende dokumente wat daarmee voltooi moet word is onder die naam: “Annexure E1 – Application for exemption of learner to attend school” EN “Annexure E2 – Parent acceptance Form”.

Hierdie drie vorms moet volledig voltooi word en persoonlik by die skool se kantoor ingehandig word. Die aansoek en alle ander bykomende briewe moet aangeheg wees. Geen e-posse sal aanvaar word nie.

Dankie vir u samewerking.

No Comment

Comments are closed.