14 Aug 2020

Kwartaal 3 – Heropening van skool vir leerders, op Maandag 24 Augustus 2020

Ons hoop u het die ruskans geniet en ons sien uit daarna om u kind weer terug by die skool te verwelkom.

Tydens kwartaal 3 gaan daar geen sport en kultuuraktiwiteite wees nie. Die fokus sal op akademie wees.

Akademiese werk sal tydens die week (17 – 21 Augustus) hervat word. Werk sal op die verskillende grade se Whatsapp-groepe en ook op die skool se OneDrive geplaas word.

Al drie grade in die grondslagfase keer dus op Maandag 24 Augustus terug skool toe. Elke klas is reeds in twee groepe verdeel en die twee groepe kom op alternatiewe dae skool toe. Die groepindeling sal weer op die klasse se Whatsapp groepe geplaas word om dit te bevestig.

Daar word op ‘n tien dag siklus gewerk en dit sal op D6 en op die Whatsapp groepe geplaas word.

 

 

GRONDSLAGFASE

24 AUGUSTUS – 4 SEPTEMBER

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRYDAG
24 AUG 25 AUG 26 AUG 27 AUG 28 AUG
GRAAD 1, 2, 3 GRAAD 1, 2, 3 GRAAD 1, 2, 3 GRAAD 1, 2, 3 GRAAD 1, 2, 3
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRYDAG
31 AUG 1 SEPT 2 SEPT 3 SEPT 4 SEPT
GRAAD 1, 2, 3 GRAAD 1, 2, 3 GRAAD 1, 2, 3 GRAAD 1, 2, 3 GRAAD 1, 2, 3

Ons versoek dat ouers vir die volgende redes leerders by die huis moet hou:

  • U kind is siek of wys simptome van COVID-19.
  • Ouers is siek en wys simptome van COVID-19.
  • ʼn Leerder was, of in kontak met ʼn persoon wat COVID-19 het, of ʼn leerder se ouers is in die proses om getoets te word vir COVID-19.

Dit is belangrik dat ouers by hierdie reëlings sal hou, sodat ons die skool se leerders en die gemeenskap kan beskerm deur pro-aktief op te tree.

Leerders wat tuis bly en gebruik maak van Gelofte se afstandsonderrig:

Ouers wat leerders tuis wil hou, is verantwoordelik om aansoek te doen by die Departement van Onderwys. Hierdie dokument is beskikbaar onder die naam: “Application for (Grade) exemption from compulsory attendance form” en is beskikbaar by die Bronne-lêer, onder die opskrif COVID 19 INLIGTING, op D6 Communicator.

Die bykomende dokumente wat daarmee voltooi moet word is onder die naam: “Annexure E1 – Application for exemption of learner to attend school” EN “Annexure E2 – Parent acceptance Form”.

Hierdie drie vorms moet volledig voltooi word en persoonlik by die skool se kantoor ingehandig word. Die aansoek en alle ander bykomende briewe moet aangeheg wees. Geen e-posse sal aanvaar word nie.

Dankie vir u samewerking.

No Comment

Comments are closed.