Hierdie dokument dien net as ʼn basiese riglyn. Sien asseblief die dokument “COVID-19: VEILIGHEIDSMAATREËLS OP DIE SKOOLTERREIN VIR OUERS” vir ʼn meer volledige uiteensetting.

Moet my kind 'n masker dra?

Die COVID-19-regulasies bepaal dat die dra van ’n masker verpligtend is as ’n persoon die huis verlaat. Die dra van maskers sal ook verpligtend wees by die skool. Die dra van ’n masker is vir baie mense ongemaklik en ouers word aangemoedig dat die dra van ’n masker by die huis geoefen moet word. Weet wat om te doen en wat om nie te doen nie

Wat van die snoepie?

Ingevolge die regulasies gepubliseer in Staatskoerant 43258 van 29 April 2020 word sekere besighede geleidelik heropen onder streng maatreëls. Aangesien vlak 3 Regulasies nog nie gepubliseer is nie, word daar vanaf die vlak 4 regulasies gewerk. Die betrokke maatreëls verg dat:
(a) Streng gesondheidsmaatreëls en sosiale afstand reëls gehandhaaf word;
(b) werknemers en werkspligte moet infaseer moet word om die werkplek COVID-19 gereed te kry; en
(c) terugkeer na werk moet op ʼn wyse geskied wat sal verseker dat die risiko vir infeksie laag bly.

Snoepies val onder die bogemelde besighede en sal dus slegs mag verkoop wat deur die regulasies toegelaat word. Kosprodukte word toegelaat, maar die verkoop van gekookte kosse word nog nie toegelaat nie, tensy dit by die koper se huis afgelewer word.

Sosiale afstand moet gehandhaaf word en oppervlaktes moet gereeld ontsmet word. Verseker dat handontsmettingsmiddels beskikbaar is vir gebruik deur die kinders. Snoepies sal ʼn werksbeleid in plek moet stel om die veiligheid van werkers en leerders te verseker deur byvoorbeeld te vereis dat werkers handskoene dra, ʼn oppervlakte ontsmet na elke interaksie met ʼn leerder, en gereeld hul hande was.

Wat van kontant by die snoepie en die skool?

Kan my kind ʼn kosblik saamvat?

Volgens die Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration), die WGO (Wêreldgesondheidsorganisasie) en ons eie regering is daar op hierdie stadium nog geen bewyse dat Covid-19 deur voedsel of voedselverpakking versprei kan word nie. Daar is inderdaad verskeie virusse en siektes wat deur voedsel versprei kan word, maar tot op hede is Covid-19 nie een daarvan nie.

Wat belangrik is, is dat daar behoorlike sosiale afstand gehandhaaf moet word tussen leerders en dat kos nie gedeel moet word as hande nie ontsmet of behoorlik met seep gewas is nie. Wanneer ʼn kosblik voorberei word moet die persoon wat dit voorberei sorg dat sy of haar hande behoorlik skoon is deur dit behoorlik te was met seep of te ontsmet met ʼn handontsmettingsmiddel. Rou en ongekookte kos, soos vrugte moet sorgvuldig gewas word met skoon, lopende water.

Mag ek weier om my kind terug te stuur skool toe?

Die Minister van gesondheid Angie Motshekga het op 19 Mei 2020 aangekondig dat Graad 7 en 12 leerders op 1 Junie 2020 terug keer skool toe, leerders van ander grade word later infaseer en daardie datums sal nog bekend gemaak word.

Kinders vanaf 7 tot 15 jaar is skoolpligtig en daar rus ʼn wetlike plig op ouers (artikel 3 van die Skolewet) om hul kinders te laat skool bywoon. Skole sal alles moontlik doen om ʼn veilige omgewing vir leerders te verseker. Skole is nie verplig om leerders te ondersteun wat tuis bly as die skole open nie, tensy die leerder ʼn onderliggende gesondheidstoestand het wat hom/haar meer vatbaar vir COVID-19 maak en dit dus beter is dat die leerder tuis bly. Leerlinge wat afstandonderrig moet ontvang weens siektetoestande, sal mediese bewyse moet verskaf.

Art 51 van die Skolewet bepaal dat ʼn ouer wel by die Departement kan aansoek vir tuisonderrig. Indien toestemming verleen is, sal die leerder dan nie meer ʼn ingeskrewe leerder by sy skool wees nie en moet die leerder by ʼn geregistreerde kurrikulumverskaffer geregistreer word, wat die leerling aan die einde van die jaar vir die betrokke graad sal sertifiseer.

Skole kan nie weier as ʼn ouer ʼn leerder uit die skool neem nie, maar die skool is onder geen verpligting om die leerder tuis te ondersteun nie, tensy die provinsiale onderwysdepartement in sy regulasies daarvoor voorsiening maak. Skole en skoolbeheerliggame kan hul diskresie hieroor uitoefen en besluit of die skool wel oor die middele en kapasiteit beskik om wel afstandsonderrig aan te bied, indien hulle nie leerlinge wil verloor nie.

Leerders wat tuis gehou word en nie vir tuisonderrig geregistreer is nie, sal geen bewys van die jaar se akademiese werk hê nie en geen formele sertifikaat ontvang nie. So ʼn leerder sal nie na die volgende graad vorder nie. ʼn Skool sal wel die reg hê om te bepaal wat die standaard van die onderrig was, ongeag of ’n sertifikaat uitgereik is of nie. Indien die leerder weer die volgende jaar by ʼn skool wil inskryf, word dit as ʼn nuwe aansoek beskou en moet dit ingevolge die skool se toelatingsbeleid en plek in die skool oorweeg word. Die skool kan ʼn plasingsassessering doen om te besluit of die leerder wel oor die nodige kennis en vaardighede beskik om in ʼn spesifieke graad geplaas te word en is dit nie vanselfsprekend dat die leerder saam met sy/haar ouderdomsgroep na die volgende graad bevorder sal word nie.

null

AFSTAND

Die klaskamer en die skoolomgewing is sodanig ingerig ten einde die afstandhoudingsnorm van ten minste 1m – 1.5m ten alle tye te handhaaf.
null

KOMMUNIKASIE

Ouers sal deurgaans op hoogte gehou word van nuwe protokol en maatreëls wat geïmplementeer moet word.
null

MASKERS

Daar word van alle besoekers, personeel en leerders vereis om ʼn materiaal masker oor hul monde en neuse te dra.
null

ONTSMETTING

Die skoolgeboue sal deurgaans skoon gehou en ontsmet word.
null

SANITEERDERS

Elke werknemer en leerder sal toegang tot handsaniteerder hê.
null

PROTOKOL

Die relevante protokol toepas indien leerders of werknemers
COVID-19-simptome toon.
null

HANDE WAS

Daar sal verseker word dat werknemers en leerders hul hande met seep en water was en ook gereeld hul hande ontsmet.

Terugkomgids vir leerders

Ek kan reeds die volgende doen voor ek terugkeer skool toe:

 1. Kry ’n masker wat reg pas en onthou om dit daagliks te was.

  (Masker moet jou mond en neus bedek.)

 2. Oefen by die huis om jou masker korrek aan te sit en af te haal.

  (Vat slegs aan die rekkies/toutjies en nie aan die binnekant nie)

 3. Pas goeie higiëne by die huis toe.

  (Was hande korrek. Hoes/nies in jou elmboog.)

 4. Oefen sosiale afstand = 1 – 1,5 meter.

  (Geen fisiese kontak, bv. drukkies.)

 5. Eet gesond en hou by jou slaaproetine.

Emosionele gemoedsrus:

Praat gerus met jou  juffrou Of meneer as jy die behoefte het.

Kinders onder die ouderdom van 18 jaar, steek die heel moeilikste die Corona-virus aan.

Was jou hande voor en na jy die toilet gebruik het.

Moet nie saamdrom of speel in die badkamer nie.

Wanneer jy terugkom by die klas, saniteer jou hande.

 • Moenie jou masker met iemand anders deel nie.

 • Onthou om jou masker elke dag te was.

 • Moenie aan jou gesig en oë vat nie.

 • Moenie skryfbehoeftes uitleen nie.

 • Hou naels kort en skoon.

 • Hou naels kort en skoon.

 • Vermy die deel van glase, eetgerei, eetgoed en drinkgoed.

 • Moenie grappies maak oor iemand wat siek is nie.

 • Bly by die huis as jy siek is of siek voel.

 • Stel jou juffrou/meneer in kennis indien jy enige tyd deur die dag begin sleg voel.