City Hill Pinetown is deel van ‘n stadswye beweging om klere in te samel om behoeftige mense/gesinne te kan help. Ons wil graag by hierdie projek betrokke raak en versoek dat Loffies wat kan, teen 27 Mei 2019, enige klere wat nog bruikbaar is maar wat nie meer self gedra word nie, aan hierdie projek sal skenk. Donasies kan by u kind se voogonderwyser ingehandig word.

By voorbaat dankie aan elke Loffie wat hierdie projek gaan ondersteun.

Vriendelike groete

_______________
D J STRYDOM
SKOOLHOOF

No Comment

Comments are closed.