18 September 2020 Alhoewel ons na vlak 1 gaan afskuif, is daar nog geen duidelikheid oor hoe dit die onderwyssektor gaan beïnvloed nie. Ons is ongelukkig onderhewig aan departementele wetgewing en sal moet wag tot die departement vir ons meer leiding gee rakende die veranderde wetgewing. Dit beteken dat die skool se reëlings in die [...]
Read More

28/08/2020 Ten einde aan die vereistes van die Onderwyswet te voldoen, gee die Beheerliggaam hiermee kennis van die volgende resolusie: OP DINSDAG, 6 OKTOBER 2020 WORD ‘N ALGEMENE OUERVERGADERING OM 18:30 IN DIE SAAL GEHOU WAARTYDENS DIE BEHEERLIGGAAM DIE VOLGENDE VOORSTELLE M.B.T. SKOOLGELD VIR 2021 SAL VOORLê: Skoolgeld verhoog met: R170/leerder per maand. Skoolgeld word [...]
Read More

14 Aug 2020 Kwartaal 3 - Heropening van skool vir leerders, op Maandag 24 Augustus 2020 Ons hoop u het die ruskans geniet en ons sien uit daarna om u kind weer terug te verwelkom by die skool. Graad 12 leerders het reeds op Maandag, 3 Augustus 2020 met kwartaal 3 begin. Akademiese werk sal [...]
Read More