11 Februarie 2021 Geagte Ouer COVID-19: VEILIGHEIDSMAATREËLS OP DIE SKOOLTERREIN VIR OUERS EN LEERDERS Vir die eerste twee weke sal leerders per graad of per klas elke tweede dag skool  bywoon. Hierdie infaseringsproses is vanaf 15 Februarie tot 26 Februarie. Die rede hiervoor is dat ons die leerders stelselmatig wil infaseer om sodoende weer gewoond [...]
Read More

20 Oktober 2020 Die toetsreeks vir graad 4-11 leerders begin op 10 November 2020 en sal eindig op 26 November (vir graad 8-11) en 27 November (vir gr.4-7). Leerders sal nog steeds elke tweede dag, of soos aan die graad in ʼn rooster gegee is, skool moet bywoon. Leerders sal in die oggend die toets [...]
Read More