Gelofte Skool is geleë in die woongebied Ashley in Pinetown. Die skool het in 1995 tot stand gekom toe Laerskool Gelofte en Hoërskool Gelofte saamgesmelt het. Genoemde twee skole het elk uitstekende prestasies oor baie jare behaal. Die laerskool is reeds in 1969 gestig en die hoërskool in 1975.

MISSIE

Ons streef daarna om te verseker dat onderwys vir die Afrikaanse gemeenskap van die Highway- gebied van hoogstaande gehalte is. Ons verbind ons derhalwe tot die volgende doelstellings:

 • Gebalanseerde, gehalte, leerdergerigte onderwys.
 • Afrikaans as onderrigmedium.
 • Bevordering van die vennootskapsbeginsel tussen skool en gemeenskap.
 • Handhawing van gesonde finansiële bestuur.

Ons presteer!

Dit is vir ons aangenaam om aan te kondig dat ons die eerste skool in KZN is wat ‘n “UITSTEKEND” gradering ontvang het vir die Totale Skool Evaluering. Die departement het oor die afgelope aantal jare reeds meer as ‘n 1000 skole geëvalueer. Die volgende areas is geëvalueer:

 • Basiese funksionering van die skool
 • Leierskap en Bestuur
 • Beheer en Verhoudinge
 • Kwaliteit van Onderrig en Leer en Personeelontwikkeling
 • Kurrikulumvoorsiening en Hulpbronne
 • Leerderprestasie
 • Skoolveiligheid, Sekuriteit en Dissipline
 • Skoolinfrastruktuur
 • Ouers en die Gemeenskap