Gelofte Skool is ‘n Afrikaanse Skool in Durban, geleë in die woongebied Ashley in Pinetown. Ons streef daarna om te verseker dat onderwys vir die Afrikaanse gemeenskap van die Highway- gebied van hoogstaande gehalte is.

ONS VERBIND ONS TOT:

  • Gebalanseerde, gehalte, leerdergerigte onderwys.
  • Afrikaans as onderrigmedium.
  • Bevordering van die vennootskapsbeginsel tussen skool en gemeenskap.
  • Handhawing van gesonde finansiële bestuur. ONS PRESTEER!!

Dit is vir ons aangenaam om aan te kondig dat ons die eerste skool in KZN is wat ‘n “UITSTEKEND” gradering ontvang het vir die Totale Skool Evaluering.

Simoné Heenop

Simone

Aangewys as die Top Akademiese Presteerder in KZN
en
een van die Top Presteerders in Suid-Afrika
Vir die 2015 Nasionale Senior Sertifikaat Eksamen